Nagy dimenziós adat vezérelt modellezés, szimuláció és döntéstámogatás kopulák, valószínűségi grafikus módszerek és gépi tanulási módszerek segítségével

Kutatás vezetője: Dr. Kovács Edith AliceIntézmény: Budapesti Műszaki EgyetemLeírás: Új, valószínűségi módszereken alapú anomáliadetektáló algoritmust vezettünk be ipari partnerünkkel való együttműködésben. A kopula alapú eljárásunk nagy mennyiségű és nagy dimenziós adatok kezelésére is alkalmas, illetve jól tudja kezelni a hiányos adatokat is. Továbbá többdimenziós valószínűségi eloszlások modellezésére kétváltozós kopulák szorzatain alapuló új …

Markov-lánc alapú módszerek egészségügyi folyamatok ellenőrzésére

Kutatás vezetője: Zempléni AndrásIntézmény: ELTE és DELeírás: Mindkét tervezett területen sikerült a céljainkat elérni:1. Kidolgoztunk rugalmas, folyamatok költségét optimalizáló módszereket, amelyek alkalmasak különböző valós orvosi folyamatokra, beleértve a betegségeket és kezelésüket. Ezeket már alkalmazza is az ipari partnerünk (a Healthware Kft.)2. Létrehoztunk egy paraméteres modellt, ami alkalmas betegségek előrehaladását és szűrőprogamokat Monte Carlo …

Kockázati predikció módszerek

Kutatás vezetője: Miklós IstvánLeírás: A kockázati predikció módszerek célja az, hogy in silico predikciókkal idő- és pénzigényes klinikai módszereket váltson ki, amelyek sokszor invazívak, fájdalmasak, és mellékhatásaik is lehetnek. Egy egészség.megőrzési programba olyan embereket vonnak be, akik még egészségesek a bevonás időpontjában, de életmódjuk, életkörülményeik és/vagy genetikai hátterük miatt fokozott kockázatnak vannak kitéve. Életmódváltozásra, …

Gyakorlati felhasználásra (nemlineáris regresszió) szánt egyenletek vizsgálatára alkalmas, átfogó farmakodinámiai modell kifejlesztése

Kutatás vezetője: Dr. Gesztelyi RudolfIntézmény: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai IntézetLeírás: A miniprojekt egyik célkitűzése egy olyan egzakt és átfogó receptorműködési modell kidolgozása, amely elméleti keretként szolgálhat a legelfogadottabb és legszélesebb körben használt, nemlineáris regresszióra alkalmas receptorműködési modellek tesztelésére és összehasonlítására. További célunk saját fejlesztésű modellünk, a receptoriális válaszkészség módszer …

Egy irányítható lézer eszköz lehetőségei és korlátai, valamint költséghatékony kivitelezése

Kutatás vezetője: Dr. Vinkó Tamás, Tóth BoglárkaLeírás: Egy olyan kéttükrös lézerszkennerekből álló rendszer megtervezése és irányítási feladatának az ellátása volt a cél, ami képes nagy területen megadott dinamika mentén mozgó objektumokat egyidejűleg megvilágítani. Az objektumok száma és a terület nagysága megköveteli több eszköz egyidejű használatát is, mely felveti egyrészt az eszközök optimális …

Bizonyítékokon alapuló orvoslás fejlett matematikai modellezés révén

Kutatás vezetője: Prof. Dr. Kovács LeventeLeírás: A kutatás feladata annak feltárása, hogy a korszerű matematikai (statisztikai) módszerek hogyan használhatóak orvosi problémák megoldására. E hatalmas és szerteágazó témakörön belül a konkrét fókusz kettős: egyrészt annak vizsgálata, hogy komplex regressziós modellek hogyan alkalmazhatóak nagyméretű adatbázisokon (legyenek azok akár klinikai adatokat is tartalmazó betegségregiszterek, akár …

Alleviating the data sparsity issue in deep discriminative models

Kutatás vezetője: Varga DánielRövid leírás: Kutatási projektünk keretében diszkriminatív mély tanulási modellek gradiens tájképét vizsgáltuk, illetve azt, hogy hogyan alakítható ki ez a tájkép a modell teljesítményének növelése érdekében. Sikerült kimutatnunk, hogy a gradiens regularizáció következetesen segíti a diszkriminatív hálózatok általánosítóképességét. Ezen hatás fokozottan érvényesül akkor, amikor kis adathalmazból kell a rendszernek …

Stochastic optimization

Stochastic optimization of the simulated life-cycle of ill cows to provide an advice for farmers when to sell Kutatás vezetője: Bánhelyi BalázsIntézmény: University of SzegedLeírás:A partner tejüzem történelmi adatai alapján a feladatunk egy olyan modell meghatározása, amellyel modellezhetjük azt a gazdasági döntési, hogy a megbetegedett tehenet meggyógyítsák és tovább tartását vagy eladják. …

Optimal cutting

Optimal cutting and packing of the supporting rubber parts for punching health- and transportation industrial goods Kutatás vezetője: Bánhelyi BalázsIntézmény: University of SzegedLeírás: Adott egy a partner cég vágószerszámának terve CAD rendszerben Elkészítettünk egy programot, amely képes a CAD rendszer adatainak feldolgozására, és ad egy jobb vágási tervez a gumi alkatrészekre, amellyel az …