Szervezet

A Magyar Ipari és Innovációs Matematikai Szolgáltatási Hálózatot (HU-MATHS-IN) nonprofit céllal alapították Győrben. A HU-MATHS-IN hálózat céljai megvalósítása, a nemzetközi együttműködések erősítése, a hatékony működés, valamint a hazai és nemzetközi tudományos élet egyik véleményalkotó tényezőjévé válás igényének megfelelve működik. Célja, hogy ösztönözze a matematika tudományágainak üzleti alkalmazását és az ebben rejlő lehetőségek kiaknázását a kulcs technológiai területeken zajló innováicós folyamatokban. E cél érdekében a Hálózat olyan szervezeti felépítést és működési folyamatokat alakított ki, mely alkalmas az üzleti-, ipari kooperáció, a tudományos eredmények disszeminációja, tagjai közötti, valamint tagjai és a társadalom közötti tudástranszfer előmozdítására, az ezzel kapcsolatos tevékenységek és projektek összefogására, irányítására. Tevékenysége során olyan innovációs alkalmazási célú matematikai kutatási projekteket, valamint képzési programokat hoz létre és működtet, melyek elősegítik a tudományos eredmények ilyen célú hasznosítását.

A HU-MATHS-IN tudományos, szakmai tevékenységének egyik fő eleme a tudományos kérdésekben történő tanácsadás, szakmai értékelés, tudományos-szakmai minősítési tevékenységben való részvétel.

Céljai megvalósítása érdekében az ipari matematika terén Magyarországon aktívan működő kutatócsoportok együttműködő hálózatát építette ki, mellyel infrastruktúrát és különböző szolgáltatásokat biztosít a céljaival összhangban lévő, tagjai által jelenleg, illetve már korábban is végzett kezdeményezések és tevékenységek számára kiaknázva a köztük lévő szinergiákat és előmozdítva eredményesebb hasznosításukat.

Executive Board: 

 • Horváth Zoltán
 • Illés Tibor
 • Kis Tamás
 • Csendes Tibor

Scientific Board:

 • Horváth Zoltán
 • Illés Tibor 
 • Kis Tamás
 • Csendes Tibor 
 • Röst Gergely
 • Márkus László
 • Fridli Sándor
 • Hajdu András