Slide 1

A HU-MATHS-IN szervezet magyarországi egyetemek és kutatóintézetek együttműködési megállapodásán alapul. A szervezet célja az ipari matematikai kutatói kapacitások összekapcsolása az ipar területén felmerülő K+F+I igényekkel.

Küldetésünk

Slide 2

Céljaink

Célunk, hogy az alkalmazott ipari matematikai kutatások eredményei az iparban hasznosuljanak, támogatva ezzel a tudásalapú gazdaság megteremtését.
Ez a szintézis előremozdítja mind a kutatói hálózatok tevékenységét, mind az ipari szereplők gazdasági fenntarthatóságát, segítve ez által a tudásalapú gazdaság kialakulását, egymásra mutatva és egymást erősítve.

Slide 3

One-Stop-Shop

previous arrow
next arrow