Küldetésünk és céljaink

A HU-MATHS-IN szervezet magyarországi egyetemek és kutatóintézetek együttműködési megállapodásán alapul. A szervezet célja az ipari matematikai kutatói kapacitások összekapcsolása az ipar területén felmerülő K+F+I igényekkel. Tevékenysége során a HU-MATHS-IN kiterjedt kommunikációs tevékenységet folytat és széleskörű információ cserét hajt végre az érdekeltek körében mind magyar, mind európai, illetve szélesebb körű nemzetközi színtéren.

Célunk, hogy az alkalmazott ipari matematikai kutatások eredményei az iparban hasznosuljanak, támogatva ezzel a tudásalapú gazdaság megteremtését. Ez a szintézis előremozdítja mind a kutatói hálózatok tevékenységét, mind az ipari szereplők gazdasági fenntarthatóságát, segítve ez által a tudásalapú gazdaság kialakulását, egymásra mutatva és egymást erősítve.

A kutatói hálózat nem statikus, hanem dinamikus, folyamatosan szerveződő, új komplex kutatási területek felé nyitott, és kutatói utánpótlást kereső entitás. Tevékenységének célja nem csupán a kutatási tézis bizonyítása, hanem annak gyakorlati hasznosulása, és ez által hosszú távú gazdasági hatások indukálása. A rendelkezésre álló kutatásmenedzsment kapacitás biztosítja a kutatói hálózat önmagában való szerveződését, és erősíti gazdasági beágyazódásának képességét is.