Gyakorlati felhasználásra (nemlineáris regresszió) szánt egyenletek vizsgálatára alkalmas, átfogó farmakodinámiai modell kifejlesztése

Kutatás vezetője: Dr. Gesztelyi Rudolf
Intézmény: Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet
Leírás: A miniprojekt egyik célkitűzése egy olyan egzakt és átfogó receptorműködési modell kidolgozása, amely elméleti keretként szolgálhat a legelfogadottabb és legszélesebb körben használt, nemlineáris regresszióra alkalmas receptorműködési modellek tesztelésére és összehasonlítására. További célunk saját fejlesztésű modellünk, a receptoriális válaszkészség módszer (receptorial responsiveness method: RRM) felhasználásával igazolni vagy kizárni két vegyület lehetséges interakcióját a pitvari myocardiumban (az irreverzibilis A adenozin receptor antagonista FSCPX és az adenozin transzport gátló NBTI).