Geometriai modellek optimalizálása gyártási folyamatok támogatásához

Kutatás vezetője: Tomán Henrietta
Intézmény: University of Decrecen
Leírás: A csontpótló eljárás és a tervezési folyamat során az a célunk, hogy a csontdefektus minél pontosabb 3D rekonstrukcióját követően előállítsuk azt a geometriai formát, ami pontosan illeszkedik a rekonstruált defektushoz. Az implantátum modellt leíró főbb jellemzők (pl. görbület és szimmetria mértékek) feltérképezését és vizsgálatát követően, egy optimalizálási probléma fogalmazható meg ezen mértékek súlyozott összegeként előállított célfüggvénnyel, ahol a jellemzők fontossága határozza meg a súlyokat.

In the process of bone replacement and computer-aided design, our aim is to determine the global geometric form of the implant to obtain optimal join to the region of the accurately detected and reconstructed defect. After discovering and investigating the main features describing the implant model (e.g. symmetry and curvature measures), an optimization problem can be defined by an objective function as a weighted sum of the features where the weights are proportional to the importance of the features